ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
นักวิจัย : ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร . (2558). การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร . 2558. "การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร . "การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร . การพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่องการผลิตหินทางเดินให้กับชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.