ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี
นักวิจัย : วีณา เสียงเพราะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีณา เสียงเพราะ . (2557). การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา เสียงเพราะ . 2557. "การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา เสียงเพราะ . "การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. Print.
วีณา เสียงเพราะ . การพัฒนาวิธีตรวจวัดโลหะหนักด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับเทคนิคแอนโนดิกสทริบปิงโวแทมเมตรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.