ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว
นักวิจัย : สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . (2557). การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . 2557. "การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . "การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. Print.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.