ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิผลของสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การดำเนินงานงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิผลของสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การดำเนินงานงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักวิจัย : นิศา นิศา , ปิยชาติ บุญเพ็ญ , ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิศา นิศา , ปิยชาติ บุญเพ็ญ , ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี . (2557). การประเมินประสิทธิผลของสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การดำเนินงานงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นิศา นิศา , ปิยชาติ บุญเพ็ญ , ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี . 2557. "การประเมินประสิทธิผลของสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การดำเนินงานงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นิศา นิศา , ปิยชาติ บุญเพ็ญ , ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี . "การประเมินประสิทธิผลของสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การดำเนินงานงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557. Print.
นิศา นิศา , ปิยชาติ บุญเพ็ญ , ผศ.วัฒนพร พัฒนภักดี . การประเมินประสิทธิผลของสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การดำเนินงานงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.