ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์ค่าคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์ค่าคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
นักวิจัย : วัชรินทร์ อิ่มอาเทศ , ภัทราวุฒิ แสงศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ อิ่มอาเทศ , ภัทราวุฒิ แสงศิริ . (2558). การพยากรณ์ค่าคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
วัชรินทร์ อิ่มอาเทศ , ภัทราวุฒิ แสงศิริ . 2558. "การพยากรณ์ค่าคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
วัชรินทร์ อิ่มอาเทศ , ภัทราวุฒิ แสงศิริ . "การพยากรณ์ค่าคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
วัชรินทร์ อิ่มอาเทศ , ภัทราวุฒิ แสงศิริ . การพยากรณ์ค่าคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.