ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ธัญญาโพธานะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ธัญญาโพธานะ . (2558). ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ธัญญาโพธานะ . 2558. "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ธัญญาโพธานะ . "ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ธัญญาโพธานะ . ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงแรมเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.