ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ปติ พุทธวิบูลย์ , วันวิสาข์ จันทร์ทรัพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ปติ พุทธวิบูลย์ , วันวิสาข์ จันทร์ทรัพ . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ปติ พุทธวิบูลย์ , วันวิสาข์ จันทร์ทรัพ . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ปติ พุทธวิบูลย์ , วันวิสาข์ จันทร์ทรัพ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, 2558. Print.
ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา , ปติ พุทธวิบูลย์ , วันวิสาข์ จันทร์ทรัพ . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ; 2558.