ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน
นักวิจัย : ปวีณา ผาแสง , ณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย
คำค้น : ผ้าทอพื้นเมือง
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวีณา ผาแสง , ณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย . (2560). โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ปวีณา ผาแสง , ณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย . 2560. "โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
ปวีณา ผาแสง , ณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย . "โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2560. Print.
ปวีณา ผาแสง , ณัฏฐ์กร เงินวงศ์นัย . โครงการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอพื้นเมืองน่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2560.