ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน
นักวิจัย : พรศิริ กล่ำป่วน , ภัทรภูมิ สาระคุณ , ศิริวรรณ คันทะมูล
คำค้น : ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ,ภูมิศาสตร์,GIS
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรศิริ กล่ำป่วน , ภัทรภูมิ สาระคุณ , ศิริวรรณ คันทะมูล . (2560). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน.
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
พรศิริ กล่ำป่วน , ภัทรภูมิ สาระคุณ , ศิริวรรณ คันทะมูล . 2560. "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน".
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน.
พรศิริ กล่ำป่วน , ภัทรภูมิ สาระคุณ , ศิริวรรณ คันทะมูล . "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน."
    น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน, 2560. Print.
พรศิริ กล่ำป่วน , ภัทรภูมิ สาระคุณ , ศิริวรรณ คันทะมูล . การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน. น่าน : วิทยาลัยชุมชนน่าน; 2560.