ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : บุตรี กาเด็น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุตรี กาเด็น . (2557). การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
บุตรี กาเด็น . 2557. "การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
บุตรี กาเด็น . "การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
บุตรี กาเด็น . การศึกษาความแตกต่างของภาระทางการยศาสตร์ระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิงในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.