ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการไม่ควบคุมผู้กระทำผิดหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการไม่ควบคุมผู้กระทำผิดหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ
นักวิจัย : ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช . (2557). มาตรการไม่ควบคุมผู้กระทำผิดหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช . 2557. "มาตรการไม่ควบคุมผู้กระทำผิดหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช . "มาตรการไม่ควบคุมผู้กระทำผิดหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช . มาตรการไม่ควบคุมผู้กระทำผิดหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.