ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลอง SARIMA intervention

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลอง SARIMA intervention
นักวิจัย : รติ วงศ์สถาน , วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รติ วงศ์สถาน , วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ . (2557). การพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลอง SARIMA intervention.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
รติ วงศ์สถาน , วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ . 2557. "การพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลอง SARIMA intervention".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
รติ วงศ์สถาน , วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ . "การพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลอง SARIMA intervention."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
รติ วงศ์สถาน , วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ . การพยากรณ์จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแบบจำลอง SARIMA intervention. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.