ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 32 บิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 32 บิต
นักวิจัย : วุฒิชัย ปวงมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิชัย ปวงมณี . (2557). การศึกษาผลการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 32 บิต.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
วุฒิชัย ปวงมณี . 2557. "การศึกษาผลการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 32 บิต".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
วุฒิชัย ปวงมณี . "การศึกษาผลการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 32 บิต."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
วุฒิชัย ปวงมณี . การศึกษาผลการทำงานโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครคอนโทรเลอร์ขนาด 32 บิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.