ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
นักวิจัย : รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . (2557). การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . 2557. "การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . "การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
รศ.ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา . การรณรงค์เพื่อพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.