ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์ปริมาณ PM-10 บริเวณเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์ปริมาณ PM-10 บริเวณเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX
นักวิจัย : รติ วงศ์สถาน , ศุภวัฒน์ จันทร์คำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รติ วงศ์สถาน , ศุภวัฒน์ จันทร์คำ . (2557). การพยากรณ์ปริมาณ PM-10 บริเวณเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
รติ วงศ์สถาน , ศุภวัฒน์ จันทร์คำ . 2557. "การพยากรณ์ปริมาณ PM-10 บริเวณเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
รติ วงศ์สถาน , ศุภวัฒน์ จันทร์คำ . "การพยากรณ์ปริมาณ PM-10 บริเวณเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2557. Print.
รติ วงศ์สถาน , ศุภวัฒน์ จันทร์คำ . การพยากรณ์ปริมาณ PM-10 บริเวณเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลอง ARIMAX. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2557.