ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินติดตามงานพัฒนาโครงสร้างน้ำด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินติดตามงานพัฒนาโครงสร้างน้ำด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำ
นักวิจัย : พิเชษฐ์ ทานิล , อนุสรณ์ อินทรังษี , วิบูลย์ จันทรมณี , นิติพฒน์ จอมมงคล , เลอศักดิ์ บุญทัน
คำค้น : การประเมิน , การติดตาม , โครงการน้ำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ ทานิล , อนุสรณ์ อินทรังษี , วิบูลย์ จันทรมณี , นิติพฒน์ จอมมงคล , เลอศักดิ์ บุญทัน . (2558). การประเมินติดตามงานพัฒนาโครงสร้างน้ำด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชษฐ์ ทานิล , อนุสรณ์ อินทรังษี , วิบูลย์ จันทรมณี , นิติพฒน์ จอมมงคล , เลอศักดิ์ บุญทัน . 2558. "การประเมินติดตามงานพัฒนาโครงสร้างน้ำด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
พิเชษฐ์ ทานิล , อนุสรณ์ อินทรังษี , วิบูลย์ จันทรมณี , นิติพฒน์ จอมมงคล , เลอศักดิ์ บุญทัน . "การประเมินติดตามงานพัฒนาโครงสร้างน้ำด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2558. Print.
พิเชษฐ์ ทานิล , อนุสรณ์ อินทรังษี , วิบูลย์ จันทรมณี , นิติพฒน์ จอมมงคล , เลอศักดิ์ บุญทัน . การประเมินติดตามงานพัฒนาโครงสร้างน้ำด้านวิศวกรรมและให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโครงการน้ำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2558.