ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขัวศิลปะกับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขัวศิลปะกับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงราย
นักวิจัย : ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
คำค้น : ขัวศิลปะ , งานสร้างสรรค์ , เยาวชน , เชียงราย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ . (2558). ขัวศิลปะกับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงราย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ . 2558. "ขัวศิลปะกับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงราย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ . "ขัวศิลปะกับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงราย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2558. Print.
ทรงสรรค์ อุดมศิลป์ . ขัวศิลปะกับการเปิดพื้นที่งานสร้างสรรค์ให้เยาวชนและชุมชนเมืองเชียงราย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่; 2558.