ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , รวมพร มาลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , รวมพร มาลา . (2558). แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , รวมพร มาลา . 2558. "แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , รวมพร มาลา . "แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ธิดารัตน์ เหมือนเดชา , ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , รวมพร มาลา . แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.