ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น
นักวิจัย : อังคณา เชื้อเจ็ดตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.pcru.ac.th/rdb/project/dataview/332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . (2553). ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น.
    เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . 2553. "ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น".
    เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . "ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น."
    เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
อังคณา เชื้อเจ็ดตน . ประสิทธิผลการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาชีววิทยาเบื้องต้น. เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.