ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง
นักวิจัย : ณัฏยา คนซื่อ
คำค้น : ดื่มชา , มะเร็ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://research-database.mfu.ac.th/index.php
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผลงานวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของชา งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลของชาที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแตกต่างกัน ได้แก่ ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ โดยใช้สายพันธุ์ชาอัสสัมหรือชาอู่หลงเบอร์ 12 รวมทั้งชาตะใคร้ที่เป็นตัวแทนของชาสมุนไพรที่ไม่ได้ผลิตจากชา Camellia sinesis ต่อความสามารถในการยับยั้งการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง โดยการวัดการทำงานของเอนไซม์ในตับ 2 ชนิดที่เกี่ยวกข้องกับการกำจัดสารพิษหรือสารก่อมะเร็งออกจากร่างกาย ได้แก่ เอนไซม์ phase I (CYP1A1 และ CYP1A2) และ phase II (GST และ NQO1) โดยให้หนูพุกขาวแต่ละกลุ่มกินน้ำชาต่างชนิดกันที่ 2 ระดับ ได้แก่ 111 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน หรือ 1.11 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นเก็บตัวอย่างตับจากหนูเพื่อนำมาวิเคราะห์การทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวข้างต้น ผลการทดลองพบว่า แม้จะได้รับน้ำชาเป็นเวลาสั้นและที่ระดับต่ำ (เทียบเท่ากับปริมาณการดื่มชาของคนทั่วไปในแต่ละวัน) ชาทุกชนิดสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ phase I และส่งเสริมการทำงานของเอนไซม์ phase II ทั้งนี้หมายความว่าการดื่มชาจะช่วยยับยั้งการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย และอาจมีผลทำให้ลดการเกิดการทำลาย DNA อันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้

บรรณานุกรม :
ณัฏยา คนซื่อ . (2558). ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ณัฏยา คนซื่อ . 2558. "ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ณัฏยา คนซื่อ . "ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558. Print.
ณัฏยา คนซื่อ . ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง. เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2558.