ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม
นักวิจัย : อรวรรณ สุวรรณทอง
คำค้น : พอลิคาโปรแลคโตน , ว่านชักมดลูกตัวเมีย , กระดูกเทียม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ สุวรรณทอง . (2559). การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
อรวรรณ สุวรรณทอง . 2559. "การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
อรวรรณ สุวรรณทอง . "การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2559. Print.
อรวรรณ สุวรรณทอง . การพัฒนาวัสดุพอลิคาโปรแลคโตนที่มีสารสกัดว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่างกระดูกเทียม. เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; 2559.