ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง
นักวิจัย : สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ
คำค้น : อิทธิพล , โมลิบดินัมคาร์ไบด์ (MoC) , กระบวนการสปัตเตอริง
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่องานเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ (MoC) ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้จากการควบคุมพารามิเตอร์งานเคลือบผิวโดยการปรับปรุงผ่านระบบการวิเคราะห์ความถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลของกระบวนการเคลือบผิว MoC ด้วยวิธีการสปัตเตอริงโดยการออกแบบการทดลอง ซึ่งพารามิเตอร์ทั้ง 3 พารามิเตอร์ในกระบวนการเคลือบผิว MoC ได้แก่ กระแสไฟฟ้า, แรงดัน และอัตราส่วนระหว่างก๊าซอาร์กอนกับก๊าซอะเซทิลีน จะถูกนำมาทำการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของค่าความแข็งสูงสุด ภายหลังการดำเนินการทดลองเชิงสถิติ พบว่า พารามิเตอร์ทั้ง 3 พารามิเตอร์ มีอิทธิพลต่อค่าความแข็ง บทสรุปงานวิจัย คือ สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการเคลือบผิว MoC ด้วยวิธีการสปัตเตอริงที่สามารถทำให้ได้มาซึ่งค่าความแข็งสูงสุด ได้แก่ กระแสไฟฟ้า (DC) ที่ 0.4 A, แรงดัน (Pressure) ที่ 0.0040 mbar และอัตราส่วนระหว่างก๊าซอาร์กอนกับก๊าซอะเซทิลีน (Ar/C2H2) ที่ 0.50

บรรณานุกรม :
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . (). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง.
    : .
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง".
    : .
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง."
    : , . Print.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง. : ; .