ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง
นักวิจัย : วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ , สายชล ชุดเจือจีน
คำค้น : การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ , ควอไซน์เรโซแนนซ์ , คอนเวอร์เตอร์ , การสวิตซ์แบบนุ่มนวล , วงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาวงจรควอไซน์ เรโซแนนซ์ สำหรับงานเหนี่ยวนำให้ความร้อนสูง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวสวิตซ์ คือ ไอจีบีที (IGBT) ซึ่งทำงานแบบสวิตซ์เดี่ยวแรงดันศูนย์ เพื่อช่วยในการลดกำลังการสูญเสีย ขณะทำงานที่ความถี่สูง โดยมช่วงความถี่เรโซแนนซ์เป็นช่วงการทำงานในภาควงจรกำลังที่ 5 7 กิโลเฮิรต์ จากการประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้นำมาพัฒนาให้ความร้อนกับแท่งเหล็ก โดยเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำนี้สามารถให้กำลัง ความร้อนได้ 1 KW. และสามารถให้ความร้อนจนแท่งเหล็กร้อนแดงได้ การทดลองเก็บผลจากการทำงานแสดงผลด้วยการจำลองบนคอมพิวเตอร์และผลการทดลองจริง

บรรณานุกรม :
วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ , สายชล ชุดเจือจีน . (). วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง.
    : .
วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ , สายชล ชุดเจือจีน . . "วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง".
    : .
วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ , สายชล ชุดเจือจีน . "วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง."
    : , . Print.
วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ , สายชล ชุดเจือจีน . วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง. : ; .