ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมชนิดครึ่งบริดจ์ 3 สวิตช์สำหรับเตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนำที่มีสองเอาต์พุต
นักวิจัย : วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ , สายชล ชุดเจือจีน
คำค้น : เตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนำสองเอาต์พุต , อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรม , อินเวอร์เตอร์ 3 สวิตช์ , การควบคุมความถี่ , การควบคุมดิวตี้ไซเคิล
หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษา วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมชนิดครึ่งบริดจ์ 3 สวิตช์สำหรับเตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนำที่มีสองเอาต์พุตอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวสวิตช์คือไอจีบีที (IGBT) จำนวน 3 ตัวซึ่งทำงานแบบสวิตช์เดี่ยวแรงดันศูนย์เพื่อช่วยในการลดกำลังสูญเสียขณะทำงานที่ความถี่สูง โดยมีช่วงความถี่เรโซแนนท์เป็นช่วงการทำงานในภาควงจรกำลังที่ 17-40 กิโลเฮิรตซ์ จากการประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำนี้สามารถให้กำลังความร้อนได้ 1200 kW การทดลองเก็บผลจากการทำงานแสดงผลด้วยผลการทดลองจริง

บรรณานุกรม :