ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยโบราณวัตถุจากวัดพระศรีสรรเพชญ : การพิจารณาครั้งใหม่เพื่อตรวจสอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ รูปแบบงานช่าง และการก าหนดอายุ

หน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยโบราณวัตถุจากวัดพระศรีสรรเพชญ : การพิจารณาครั้งใหม่เพื่อตรวจสอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ รูปแบบงานช่าง และการก าหนดอายุ
นักวิจัย : เด่นดาว ศิลปานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เด่นดาว ศิลปานนท์ . (2560). โครงการวิจัยโบราณวัตถุจากวัดพระศรีสรรเพชญ : การพิจารณาครั้งใหม่เพื่อตรวจสอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ รูปแบบงานช่าง และการก าหนดอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
เด่นดาว ศิลปานนท์ . 2560. "โครงการวิจัยโบราณวัตถุจากวัดพระศรีสรรเพชญ : การพิจารณาครั้งใหม่เพื่อตรวจสอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ รูปแบบงานช่าง และการก าหนดอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
เด่นดาว ศิลปานนท์ . "โครงการวิจัยโบราณวัตถุจากวัดพระศรีสรรเพชญ : การพิจารณาครั้งใหม่เพื่อตรวจสอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ รูปแบบงานช่าง และการก าหนดอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. Print.
เด่นดาว ศิลปานนท์ . โครงการวิจัยโบราณวัตถุจากวัดพระศรีสรรเพชญ : การพิจารณาครั้งใหม่เพื่อตรวจสอบประเด็นทางประวัติศาสตร์ รูปแบบงานช่าง และการก าหนดอายุ. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม; 2560.