ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักวิจัย : พรพรรณ หงสไกร , วัชรี ชมภู
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพรรณ หงสไกร , วัชรี ชมภู . (2560). การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
พรพรรณ หงสไกร , วัชรี ชมภู . 2560. "การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.
พรพรรณ หงสไกร , วัชรี ชมภู . "การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. Print.
พรพรรณ หงสไกร , วัชรี ชมภู . การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม; 2560.