ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง

หน่วยงาน มูลนิธิโครงการหลวง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง
นักวิจัย : เริงชัย ตันสุชาติ
คำค้น : ดัชนีวัดความสุข ชุมชน มูลนิธิโครงการหลวง
หน่วยงาน : มูลนิธิโครงการหลวง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เริงชัย ตันสุชาติ . (2551). ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง.
    กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการหลวง.
เริงชัย ตันสุชาติ . 2551. "ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง".
    กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการหลวง.
เริงชัย ตันสุชาติ . "ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง."
    กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการหลวง, 2551. Print.
เริงชัย ตันสุชาติ . ดัชนีวัดความสุขและดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการหลวง; 2551.