ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : เอก แสงวิเชียร
คำค้น : Mycobiont ราที่ก่อให้เกิดไลเคน หรือ lichenized fungi ในไลเคนจะพบราได้หลายชนิดแต่จะมีรา mycobiont เท่านั้นที่สามารถเกิดเป็นไลเคนได้ ส่วนมากเป็นราในกลุ่ม Ascomycotina Photobiont สาหร่ายสีเขียว (green algae) และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Cyanobacteria ที่เมื่อรวมตัวกับ mycobiont ก่อให้เกิดไลเคน Fungal metabolites สารเมแทบอไลต์ที่ราสร้างขึ้นเป็นสารทุติยภูมิ บางชนิดมีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะหรือนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ Phylogeny วิวัฒนาการชาติพันธุ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอก แสงวิเชียร . (2560). การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เอก แสงวิเชียร . 2560. "การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เอก แสงวิเชียร . "การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2560. Print.
เอก แสงวิเชียร . การศึกษาราในไลเคนและผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2560.