ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย
นักวิจัย : จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์
คำค้น : พลังงานทดแทน , การวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า , แบบจำลองการกระจายตัวของก๊าซมลพิษ , การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก Alternative energy , power generation expansion planning , air pollution dispersion model , greenhouse gases mitigation
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ . (2553). การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ . 2553. "การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ . "การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2553. Print.
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ , กัณฑรีย์ บุญประกอบ , จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ . การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2553.