ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย
นักวิจัย : พชร มงคลสุข
คำค้น : lichens เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่าย Mycobiont ราที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน เป็นราที่จัดไว้ในซับดิวิชั่น แอสโคมัยโคตินา (Ascomycotina) หรือ ซับดิวิชั่นเบสิดิโอมัยโคตินา (เบซิดิโอมัยโคตินา) Phycobiont สาหร่ายที่เป็นตัวการก่อกำเนิดไลเคน ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวที่จัดอยู่ใน ดิวิชั่นคลอโรไฟต้า (Chlorophyt) หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ใน ดิวิชั่นไซยาโนไฟต้า (Cyanophyta) Crustose lichens ไลเคนที่เป็นแผ่นติดแน่นกับที่อยู่อาศัย Foliose lichens ไลเคนที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ ยึดติดที่อาศัยอย่างหลวมๆ Fruticose lichens ไลเคนที่มีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงคล้ายต้นพืชขนาดเล็กที่เกาะยึดกับที่อยู่อาศัย Saxicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนหิน Terrestial lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนดิน Epiphytic lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้น หรือกิ่งก้านของพืชชนิดอื่นFoliicolous lichens ไลเคนที่เจริญเติบโตอยู่บนใบไม้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พชร มงคลสุข . (2555). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พชร มงคลสุข . 2555. "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พชร มงคลสุข . "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
พชร มงคลสุข . ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูหลวง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.