ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย
นักวิจัย : เอก แสงวิเชียร
คำค้น : Mycobiont , photobiont , Fungal metabolites
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอก แสงวิเชียร . (2555). การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เอก แสงวิเชียร . 2555. "การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
เอก แสงวิเชียร . "การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
เอก แสงวิเชียร . การศึกษาราและสาหร่ายในไลเคนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.