ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
นักวิจัย : พชร มงคลสุข , กวินนาถ บัวเรือง , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์
คำค้น : lichens , Mycobiont , phycobiont , Crustose lichens , Foliose lichens , Fruticose lichens , Saxicolous lichens , Terrestial lichens , Epiphytic lichens , Folicolous lichens
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พชร มงคลสุข , กวินนาถ บัวเรือง , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ . (2555). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พชร มงคลสุข , กวินนาถ บัวเรือง , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ . 2555. "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
พชร มงคลสุข , กวินนาถ บัวเรือง , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ . "ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
พชร มงคลสุข , กวินนาถ บัวเรือง , ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ . ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.