ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สรีระของไลเคน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สรีระของไลเคน
นักวิจัย : กัณฑรีย์ บุญประกอบ
คำค้น : นิเวศวิทยา , นิเวศสรีระ , พืชให้อาหาร , Mycobiont , ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง , Photobiont , วัสดุเกาะอาศัย , การย้ายปลูก , Lichen product , Inorganic ions
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . (2555). ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สรีระของไลเคน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . 2555. "ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สรีระของไลเคน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . "ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สรีระของไลเคน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2555. Print.
กัณฑรีย์ บุญประกอบ . ผลผลิตการบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์สรีระของไลเคน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2555.