ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร
นักวิจัย : ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ , เอก แสงวิเชียร
คำค้น : ozone , ปลาสลิด , ปลากะตัก , Clostridium botulinum , E.coli 0157:H7 , Listeria monocytogenes
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ , เอก แสงวิเชียร . (2551). การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ , เอก แสงวิเชียร . 2551. "การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ , เอก แสงวิเชียร . "การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2551. Print.
ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ , เอก แสงวิเชียร . การใช้โอโซนเพื่อความปลอดภัยอาหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2551.