ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ
นักวิจัย : พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . (2559). ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . 2559. "ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . "ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . ต้นแบบเครื่องล้างและอบแห้งชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.