ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด
นักวิจัย : ณัฐญา อาจองค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐญา อาจองค์ . (2559). การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ณัฐญา อาจองค์ . 2559. "การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ณัฐญา อาจองค์ . "การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
ณัฐญา อาจองค์ . การศึกษาการรับกำลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวัสดุเหลือใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เป็นส่วนผสมแทนมวลรวมละเอียด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.