ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ
นักวิจัย : พัชระ กัญจนกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชระ กัญจนกาญจน์ . (2559). การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชระ กัญจนกาญจน์ . 2559. "การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชระ กัญจนกาญจน์ . "การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
พัชระ กัญจนกาญจน์ . การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณืจับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับชิ้นงานประกอบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.