ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม
นักวิจัย : มานพ พิพัฒหัตถกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มานพ พิพัฒหัตถกุล . (2558). การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ .
มานพ พิพัฒหัตถกุล . 2558. "การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ .
มานพ พิพัฒหัตถกุล . "การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ , 2558. Print.
มานพ พิพัฒหัตถกุล . การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท : ทบทวนวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ; 2558.