ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยงาน สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
นักวิจัย : สงวน ธีรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สงวน ธีรกุล . (2550). การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
สงวน ธีรกุล . 2550. "การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
สงวน ธีรกุล . "การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2550. Print.
สงวน ธีรกุล . การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย; 2550.