ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4
นักวิจัย : ศิริพร พุทธรังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร พุทธรังษี . (2559). การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ศิริพร พุทธรังษี . 2559. "การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ศิริพร พุทธรังษี . "การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2559. Print.
ศิริพร พุทธรังษี . การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2559.