ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง
นักวิจัย : ดวงกมล วัตราดุลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงกมล วัตราดุลย์ . (2559). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ดวงกมล วัตราดุลย์ . 2559. "การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ดวงกมล วัตราดุลย์ . "การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2559. Print.
ดวงกมล วัตราดุลย์ . การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2559.