ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
นักวิจัย : ภาวิดา พุทธิขันธ์ , ศธัญญา ธิติศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาวิดา พุทธิขันธ์ , ศธัญญา ธิติศักดิ์ . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ภาวิดา พุทธิขันธ์ , ศธัญญา ธิติศักดิ์ . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ภาวิดา พุทธิขันธ์ , ศธัญญา ธิติศักดิ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558. Print.
ภาวิดา พุทธิขันธ์ , ศธัญญา ธิติศักดิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2558.