ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง
นักวิจัย : สุขุมา ฐิติพลธำรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขุมา ฐิติพลธำรง . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
สุขุมา ฐิติพลธำรง . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
สุขุมา ฐิติพลธำรง . "ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558. Print.
สุขุมา ฐิติพลธำรง . ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2558.