ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ
นักวิจัย : พิมพิไล ทองไพบูลย์ , นันทกา สวัสดิพานิช , พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , สุภาพร วรรณสันทัด
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพิไล ทองไพบูลย์ , นันทกา สวัสดิพานิช , พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , สุภาพร วรรณสันทัด . (2558). การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
พิมพิไล ทองไพบูลย์ , นันทกา สวัสดิพานิช , พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , สุภาพร วรรณสันทัด . 2558. "การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
พิมพิไล ทองไพบูลย์ , นันทกา สวัสดิพานิช , พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , สุภาพร วรรณสันทัด . "การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558. Print.
พิมพิไล ทองไพบูลย์ , นันทกา สวัสดิพานิช , พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , สุภาพร วรรณสันทัด . การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2558.