ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา
นักวิจัย : พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , พิมพิไล ทองไพบูลย์ , สุภาพร วรรณสันทัด , นันทกา สวัสดิพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , พิมพิไล ทองไพบูลย์ , สุภาพร วรรณสันทัด , นันทกา สวัสดิพานิช . (2558). นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , พิมพิไล ทองไพบูลย์ , สุภาพร วรรณสันทัด , นันทกา สวัสดิพานิช . 2558. "นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , พิมพิไล ทองไพบูลย์ , สุภาพร วรรณสันทัด , นันทกา สวัสดิพานิช . "นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558. Print.
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ , พิมพิไล ทองไพบูลย์ , สุภาพร วรรณสันทัด , นันทกา สวัสดิพานิช . นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2558.