ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
นักวิจัย : ศุภาว์ เผือกเทศ , นันทกา สวัสดิพานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภาว์ เผือกเทศ , นันทกา สวัสดิพานิช . (2558). การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ศุภาว์ เผือกเทศ , นันทกา สวัสดิพานิช . 2558. "การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
ศุภาว์ เผือกเทศ , นันทกา สวัสดิพานิช . "การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558. Print.
ศุภาว์ เผือกเทศ , นันทกา สวัสดิพานิช . การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2558.