ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นักวิจัย : จอนผะจง เพ็งจาด , เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จอนผะจง เพ็งจาด , เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ . (2556). การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
จอนผะจง เพ็งจาด , เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ . 2556. "การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.
จอนผะจง เพ็งจาด , เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ . "การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2556. Print.
จอนผะจง เพ็งจาด , เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ . การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย; 2556.