ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549
นักวิจัย : ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
คำค้น : ความขัดแย้งทางการเมือง , สถานีโทรทัศน์ , ข่าวโทรทัศน์ , Television stations , Television broadcasting of news
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52103
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงเนื้อหาข่าว, ภาพข่าวและเสียงที่นำเสนอให้กับผู้ชม ว่ามีการวางกรอบจากสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องอย่างไร และเพื่อทราบและเข้าใจถึงข้อกำหนด กฏระเบียบ จารีตธรรมเนียมในการผลิตข่าวของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างวันที่ 2 มี.ค. ถึง 2 เมษายน 2549 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของกรอบข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองของสถานี 3 แห่ง มีการวางกรอบอยู่ 3 กรอบ คือ 1.สถานีโทรทัศน์ไอทีวี มีกรอบข่าวแบบข่าวที่ดี 2. สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 มีกรอบข่าวแบบ สนับสนุนรัฐบาล 3. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 มีกรอบข่าวแบบ ทหารไม่ยุ่งการเมือง

บรรณานุกรม :
ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ . (2551). กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ . 2551. "กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ . "กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์ . กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.