ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน
นักวิจัย : จิตราพร ศรีทอง
คำค้น : หมึกพิมพ์ , การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี , การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ , Printing ink , Flexography , Package printing
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนึ้ศึกษาผลของอัตราส่วนสารสีทาโลไซยานินบลูต่อสารยึดพอลิยูรีเทนดัดแปรในหมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีฐานน้ำต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของฟิล์มพอลิโอลิฟิน ปรับผิวฟิล์มพอลิโอลิฟินด้วยคอโรนาดิสชาร์จ วัดมุมสัมผัสและคำนวณพลังงานผิวของฟิล์ม หาอัตราส่วนของสารยึดต่อน้ำในการกระจายสารสีด้วยวิธี Daniel flow point แล้วกระจายสารสีโดยใช้ ball mill ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสีต่อสารยึดต่อน้ำต่อสารช่วยกระจายอนุภาค วัดขนาดอนุภาคสารสีที่ได้จากการบดที่เวลาต่าง ๆ เตรียมหมึกพิมพ์ฐานน้ำ 12 สูตร ด้วยสารสีที่กระจายอนุภาคแล้ว และใช้ปริมาณสารทำข้นที่คงตัว แต่สารยึด คาร์นูบาแวกซ์และสารลดแรงตึงผิวใช้ปริมาณต่างกัน วัดแรงตึงผิว ความเป็นกรด-เบส และความหนืดของหมึกพิมพ์ที่เตรียมได้ พิมพ์หมึกแต่ละสูตรบนฟิล์ม LLDPE และ CPP ด้วยเครื่อง IGT-F1 ตรวจสอบความกระดำกระด่าง การยึดติด ความมันวาว ค่าสี ความดำ และการทนต่อการขัดถูของสิ่งพิมพ์พบว่า การปรับผิวหน้าด้วยคอโรนาดิสชาร์จมีผลทำให้ค่าพลังงานผิวและความขรุขระของฟิล์ม LLDPE และ CPP เพิ่มขึ้น แต่ผิวหน้าบางส่วนของ CPP ถูกทำลาย เมื่อใช้อัตราส่วนสารสีต่อสารยึดที่มีปริมาณสารยึดมากขึ้น สารสีมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าเมื่อใช้เวลาบดกระจายสารสีที่เท่ากัน สารช่วยกระจายสารสีชนิดอนุพันธ์ของกรดไขมันดัดแปรที่ไม่มีประจุลดขนาดอนุภาคได้ดีกว่าและสารสีไม่ตกตะกอนในหมึกพิมพ์ เมื่อปริมาณสารยึดในอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดเพิ่มขึ้น ค่าความหนืดหมึกพิมพ์ลดลง อัตราส่วนสารสีต่อสารยึดมีผลต่อความมันวาว ความแตกต่างสีและค่าความดำของหมึกพิมพ์บนฟิล์มมีค่าน้อยลงด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารยึด ปริมาณคาร์นูบาแวกซ์มีผลต่อความกระดำกระด่าง ความมันวาว และเพิ่มการทนต่อการขัดถูของหมึกพิมพ์บนฟิล์ม CPP แต่ลดการทนต่อการขัดถูบนฟิล์ม LLDPE เมื่อใช้สารลดแรงตึงผิวเพิ่มขึ้น ค่าแรงตึงผิวและความหนืดของหมึกพิมพ์ลดลง สารลดแรงตึงผิวลดความมันวาวแต่เพิ่มการยึดติดและการทนต่อการขัดถูของฟิล์ม CPP แต่เมื่อใช้ปริมาณมากเกินไป ความกระดำกระด่างของชั้นฟิล์มหมึกพิมพ์บนฟิล์ม LLDPE และ CPP เพิ่มขึ้น หมึกพิมพ์เฟล็กโซกราฟีฐานน้ำที่เตรียมได้สามารถยึดติดบนฟิล์มพอลิโอลิฟินและให้คุณภาพสิ่งพิมพ์ที่ดี

บรรณานุกรม :
จิตราพร ศรีทอง . (2554). ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตราพร ศรีทอง . 2554. "ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตราพร ศรีทอง . "ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
จิตราพร ศรีทอง . ผลของอัตราส่วนสารสีต่อสารยึดต่อการยึดติดและคุณภาพสิ่งพิมพ์ของหมึกเฟล็กโซกราฟีฐานน้ำบนพอลิโอลิฟิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.