ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักวิจัย : วรวัฒน์ พรหมเด่น
คำค้น : ครี้ หรือ กระซิก หรือ สักขี,เมลานิน,เซลล์มะเร็งผิวหนัง,ไทโรซิเนส
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแก่นครี้ (สักขี) พบว่าสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่คือสารประเภทไอโซฟลาโวนอยด์ (isoflavonoid) ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen-like activity) และนอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของคณะวิจัยพบว่าสารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง และได้มีการรายงานถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีของสารไอโซฟลาโวนอยด์ ในการศึกษาเบื้องต้นคณะผู้วิจัยยังพบว่าสารสกัดจากแก่นครี้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการสังเคราะห์เมลานินซึ่งเป็นรงควัตถุที่ทำให้เกิดสีผิว ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยเดิมให้เกิดเป็นโครงการวิจัยที่ขยายผลต่อไป คณะผู้วิจัยจึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาฤทธิ์ในการกระตุ้นหรือยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินจากสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากแก่นครี้อย่างละเอียด ทั้งนี้หากพบฤทธิ์การกระตุ้นการสังเคราะห์เมลานินในระดับที่สูงและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง จะสามารถต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมให้มีสีดำหรือชะลอการหงอกของเส้นผมได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือตามหลักวิทยาศาสตร์

บรรณานุกรม :
วรวัฒน์ พรหมเด่น . (2558). ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
วรวัฒน์ พรหมเด่น . 2558. "ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
วรวัฒน์ พรหมเด่น . "ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2558. Print.
วรวัฒน์ พรหมเด่น . ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2558.